PHIẾU TIÊU CHUẨN 5

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Liển (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:04' 11-03-2013
Dung lượng: 247.4 KB
Số lượt tải: 2305
Số lượt thích: 3 người (Nguyễn Bá Tuấn, Nguyễn Thị Huyền, Lo An Minh)
MINH CHỨNG CHO TIÊU CHUẨN 5 KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG


Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục
1. Thực hiện chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định về chuyên môn của cơ quan quản lý giáo dục địa phương.

a
Kế hoạch hoạt động chuyên môn từng năm học, học kỳ, tháng, tuần;[H5.05.01.01].
Các văn bản thực hiện, điêu chỉnh, bỏ sung kê hoạch hoạt động chuyên môn từng năm học, học kỳ, tháng, tuần;[H5.05.01.02].
b
Kế hoạch hằng năm về thời gian năm học của nhà trường. ;[H5.05.01.03].
Báo cáo sơ kết học kỳ, báo cáo tổng kết năm học [H1.01.01.08]
Báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá việc thực hiện kế hoạch, thời gian năm học;[H5.05.01.05]
Sổ ghi kế hoạch giangr dạy và ghi chép sinh hoạt chuyên môn, dự giờ thăm lớp; ;[H5.05.01.06]
Sổ ghi đầu bài; ;[H5.05.01.07].
c
Biên bản cuộc họp của nhà trường có nội dung rà soát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch thời gian năm học, kế hoạch giảng dạy và học tập; ;[H5.05.01.08].
Báo cáo sơ kết học kỳ, báo cáo tổng kết năm học [H1.01.01.08]
Báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá công tác rà soát việc thực hiện kế hoạch thời gian năm học, kế hoạch giảng dạy và học tập; [H5.05.01.10]2. Đổi mới phương pháp dạy học nhằm khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo và ý thức vươn lên, rèn luyện khả năng tự học của học sinh.

a
Báo cáo sơ kết học kỳ, báo cáo tổng kết năm học [H1.01.01.08]
Báo cáo của nhà trường trong đó có các nội dung đánh giá sự phối họp giữua nhà trường với các tố chức, đoàn thế; [H5.05.02.02]
Hình ảnh Đổi mới phương pháp dạy học nhằm khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo và ý thức vươn lên, rèn luyện khả năng tự học của học sinh[H5.05.02.03]
b
Báo cáo sơ kết học kỳ, báo cáo tổng kết năm học [H1.01.01.08]
Báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá ứng dụng hợp lý công nghệ thông tin trong dạy học; đổi mới đánh giá và hướng dẫn học sinh biết tự đánh giá kết quả học tập. [H5.05.02.03]
Bản tổng hợp số giờ trên lớp, các hoạt động ngoài giờ lên lớp, đánh giá kết quả học tập liên quan đến việc ứng dụng hợp lý công nghệ thông tin trong dạy học; [H5.05.02.03]
Hình ảnh Đổi mới phương pháp dạy học nhằm khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo và ý thức vươn lên, rèn luyện khả năng tự học của học sinh[H5.05.02.03]
c
Báo cáo sơ kết học kỳ, báo cáo tổng kết năm học [H1-01-01-08]
Báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá việc hướng dẫn học sinh học tập tích cực, chủ động, sáng tạo; [H5-05-02-04]
Danh sách giáo viên dạy giỏi từ cấp trường trở lên hằng năm; [H5-05-02-05]3. Thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục của địa phương.

a
Kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục; [H5.05.03.01]
Báo cáo đánh giá thực hiện công tác phố cập giáo dục; [H5.05.03.02]
b
Sổ theo dõi phổ cập giáo dục; [H5.05.03.03]
Báo cáo đánh giá thực hiện công tác phố cập giáo dục; [H5.05.03.02]
Tập văn bản công nhận công tác phổ cập câc năm; [H5.05.03.05]
c
Báo cáo đánh giá thực hiện công tác phố cập giáo dục; [H5.05.03.02]
Tập văn bản công nhận công tác phổ cập câc năm; [H5.05.03.05]
Biên bản các cuộc họp có nội dung kiếm tra, đánh giá công tác phô cập giáo dục;
[H5.05.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


DANH NGÔN MỖI NGÀY