BÁO CÁO SƠ KẾT "HAI KHÔNG" NH 12-13

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Liển (trang riêng)
Ngày gửi: 03h:43' 08-01-2013
Dung lượng: 33.1 KB
Số lượt tải: 896
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC LẠC SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NHÂN NGHĨA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
========== ––––––––––(–––––––––

Nhân Nghĩa: ngày 15 tháng 01 năm 2013
Báo cáo
SƠ KẾT THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “ HAI KHÔNG ”
NĂM HỌC 2012 - 2013

- Thực hiện hướng dẫn của phòng GD&ĐT Lạc Sơn về việc: báo cáo sơ kết thề việc hiện cuộc vận động “Hai không” năm học 2012 – 2013.
Trường THCS Nhân Nghĩa báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “ Hai không ” học kỳ I năm học 2012 – 2013 với các nội dung sau:
I. QUÁ TRÌNH CHỈ ĐẠO VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
1. Công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện và kết quả đạt được:
BGH nhà trường đã tiến hành nghiên cứu xây dựng kế hoạch để tuyên truyền phổ biến trong cán bộ giáo viên, học sinh và trong cán bộ nhân dân xã Nhân Nghĩa về cuộc vận động
Báo cáo UBND xã kiện toàn BCĐ, xây dựng các văn bản và tổ chức cho cán bộ giáo viên toàn trường viết cam kết thực hiện cuộc vận động “hai không” với 4 nội dung: “ Nói không với tiêu cực trong thi cử. Nói không với bệnh thành tích. Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo. Nói không với việc cho học sinh không đạt chuẩn lên lớp.
Tháng 9 năm 2013 kiện toàn BCĐ xây dựng kế hoạch và nội dung cam kết
Triển khai các văn bản đến cán bộ giáo viên và tổ chức viết cam kết ngày trong tháng 9 năm 2013, Cam kết với nhà trường trong ngày khai giảng 5/9/2013.
- Ngay từ đầu năm học, trên cơ sở của cuộc vận động “ Hai không ” của bộ GD - ĐT, Ban thi đua nhà trường đã tiến hành xây dựng tiêu chuẩn phấn đấu thi đua theo các thang điểm ấn định, đưa ra tập thể hội đồng sư phạm nhà trường thống nhất. Trên cơ sở đó từng đợt đánh giá kết quả phấn đấu của giáo viên.
- Xây dựng quy chế trường học trên cơ sở điều lệ THCS .
- Thực hiện cuộc vận động “ Hai không” gắn kết thực hiện chỉ thị 06/CT – TW của bộ chính trị về tổ chức cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
- Khảo sát chất lượng học sinh, thống kê chất lượng từng môn:
- Lập danh sách học sinh yếu kém xây dựng kế hoạch phụ đạo.
- Tăng cường công tác chuyên môn để không để gia tăng tỉ lệ học sinh yếu kém ở các bộ môn.
- Tổ chức ôn tập cho học sinh yếu kém mỗi tuần 3 buổi.
- Đa dạng hoá các hình thức tổ chức dạy học để bồi dưỡng học sinh yếu kém.
- Phối hợp với hội cha mẹ học sinh trong việc vận động con em ra lớp và động viên con em học bài ở nhà.
- Tổ chức các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn bàn biện pháp nâng cao chất lượng dạy học, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém.
Kết quả đạt được học kỳ I:
KÊ VĂN HÓA kỳ I, năm 2012 - 2013

STT
Lớp
GV chủ nhiệm
Sĩ số
Sĩ số thực tế
Giỏi
Khá
TB
Yếu
Kém


SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%

1
Khối 6

80
80
4
5%
25
31.3%
45
56.3%
6
7.5%
0
0%

1
6A1
T.Thùy
25
25
4
16%
11
44%
10
40%
0
0%
0
0%

2
6A2
Thân
28
28
0
0%
9
32.1%
15
53.6%
4
14.3%
0
0%

3
6A3
Thuận
27
27
0
0%
5
18.5%
20
74.1%
2
7.4%
0
0%

2
Khối 7

94
94
2
2.1%
32
34%
58
61.7%
2
2.1%
0
0%

4
7A1
Thanh
29
29
2
6.9%
21
72.4%
5
17.2%
1
3.4%
0
0%

5
7A2
L.Thùy
33
33
0
0%
2
6.1%
31
93.9%
0
0%
 
Gửi ý kiến

DANH NGÔN MỖI NGÀY