bộ câu hỏi môn anh THCS

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Liển (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:37' 27-10-2012
Dung lượng: 4.1 MB
Số lượt tải: 205
Số lượt thích: 0 người

2


Lôøi noùi ñaàuĐặt câu hỏi là một biện pháp dạy học rất quan trọng. Đối với học sinh, các câu hỏi giúp học sinh lĩnh hội tri thức một cách có hệ thống, tránh tình trạng ghi nhớ máy móc và tạo không khí học tập sôi nổi. Đối với giáo viên, đặt câu hỏi nhằm hướng dẫn quá trình nhận thức, tổ chức cho học sinh học tập, khích lệ và kích thích học sinh suy nghĩ, đồng thời cũng cung cấp cho giáo viên những thông tin phản hồi để biết được học sinh có hiểu bài hay không.

Nhằm cung cấp hệ thống các câu hỏi có chất lượng để giáo viên Tiếng Anh Trung học cơ sở tham khảo trong quá trình tổ chức hoạt động dạy học và xây dựng các loại đề kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức, kĩ năng, Dự án Phát triển giáo dục THCS II (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tổ chức biên soạn cuốn Bộ câu hỏi môn Tiếng Anh cấp Trung học cơ sở (kèm đĩa CD) dưới sự tài trợ của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Nội dung cuốn sách gồm hệ thống câu hỏi chọn lọc theo các chủ đề Personal Information, Education, Community, Health, Recreation, The World Around Us của chương trình môn Tiếng Anh lớp 6, 7, 8, 9. Theo yêu cầu của Dự án, trên sách in chỉ thể hiện Tóm tắt bộ sách bằng tiếng Anh và phần câu hỏi môn Tiếng Anh lớp 8, lớp 9 ; toàn bộ câu hỏi môn Tiếng Anh các lớp 6, 7, 8, 9 sẽ được đưa vào đĩa CD đính kèm.

Cuốn sách chắc không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp để sách được hoàn thiện hơn
trong những lần tái bản sau.

CÁC TÁC GIẢ

3
SYNOPSIS


Raising questions is a necessary technique in teaching. For students, questions help them absorb knowledge and skills systematically, avoid mechanical memory and inspire active learning environment. For teachers, raising questions helps them instruct students to learn, encourage and stimulate their students’ thinking. Ultimately, it provides teachers with feedback so that they can know whether their students comprehend the lessons.

In order to supply lower secondary teachers of English systematic questions for reference in teaching and developing tests, assessing students’ learning outcomes following standards of knowledge and skills, the Second Lower Secondary Education Development Project, executed by the Ministry of Education and Training with support from the Asian Development Bank, compiled the book Sets of English Questions at lower secondary education (includes CD – ROM).

The contents include the system of questions selected in line with the English curriculum in Grade 6, 7, 8, 9. According to the requirements of the Project, the printed books will show the questions of English at Grade 8 and Grade 9. The other questions at Grade 6, 7, 8 and 9 will be available on CD – ROM.

This material will be distributed to 63 Departments of Education and Training nationwide.

The content will be also available for access and download on the website at http://bandotuduy.violet.vn

THE AUTHORS

4
ÔÙP 6


5

1


A. LANGUAGE FOCUS
PERSONAL INFORMATION

Circle the best option A, B, C or D to complete each of the following sentences.
Chuẩn cần đánh giá: Personal pronouns
Trang số (trong chuẩn)1: 26

1. – What are these? – are armchairs.
A. You B. We C. They D. It

2. – What is this? – is a stereo.
A. He B. She C. I D. It

Chuẩn cần đánh giá: Possessive pronouns
Trang số (trong chuẩn): 26

3. – Hi, my name is John. What’s name? – My name’s Lan.
A. my B. her C. his D. your

4. I’m Ba and this is my sister, Thu. I’m brother.
A. his B. her C. my D. your

Chuẩn cần đánh giá: Present simple tense of to be
Trang số (
 
Gửi ý kiến

DANH NGÔN MỖI NGÀY