Gốc > Bài viết > Chi bộ Đảng >

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2012-2015

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI BỘ

LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2012-2015

                              

 

* PHẦN TỔ CHỨC < TRÙ BỊ >    <Đ/C CHÍ >

      

Bây giờ đã đến thời gian tiến hành đại hội xin kính mời các vị đại biểu, các đồng chí đảng viên ổn định  trật tự để chúng ta làm việc.

   I. Bầu đoàn chủ tịch và thư ký đại hội.

        Kính thưa cá vị đại biểu khách quí, kính thưa các đ/c đảng viên. Thực hiện Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, Thực hiện hướng  dẫn của Đảng uỷ xã Nhân Nghĩa về chương trình tổ chức Đại hội chi bộ cơ sở. Để đại hội được tiến hành theo đúng nội dung chương trình và đạt được kết quả tốt đẹp. Sau đây  đại hội sẽ tiến hành bầu đoàn chủ tịch để lãnh đạo đại hội và bầu ban thư ký để ghi nghị quyết và biên bản đại hội. Ban tổ chức đưa ra 2 phương hướng . Một lài là đại hội sẽ tiến hành ứng cử, đề cử và tiến hành bầu. Hai là  BTC sẽ dự kiến( theo kết quả của cuộc họp chi bộ ngày 17/01/2013).  Xin ý kiến đại hội…

        Nếu đại hội nhất trí cho ban tổ chức dự kiến:

        *Về số lượng Đoàn chủ tịch gồm 3 đ/c nếu các đ/c nhất trí cho biểu quyết.    ( Tiến hành cho biểu quyết )

         * Danh sách đoàn chủ tịch dự kiến:

             1,Đ/C Quách Văn Mạnh   Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2010-2012

             2,Đ/C Màu Thiện Chí        Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2010-2012         

             3,Đ/C ……………  .         Đảng viên

Nêú đại hội nhất trí xin cho biểu quyết. ( Tiến hành cho biểu quyết ).

      

         *Bầu thư ký đại hội: ( cho ứng cử, đề cử, sau đó theo dự kiến)

          -Số lượng Thư ký gồm 2 đ/c   ( Biểu quyết)

          - Danh sách thư ký đại hội ( theo dự kiến)

              1, Đ/C Đỗ Thị Thắm

              2, Đ/C Bùi Thị Loan

                   ( Nếu đại hội nhất trí cho biểu quyết thông qua)

 

* Nội quy Đại hội:    Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa đại hội! : Sau đây thay mặt cho ban tổ chức tôi xin thông qua nội qui, qui chế làm việc của đại hội:

-  Thời gian đại hội tiến hành trong một buổi chiều ngày 16/8/2010.

-  ý thức đảng viên tham dự  đại hội: Do thời gian đại hội chỉ tiến hành trong một buổi, nội dung đại hội dài do vậy ban tổ chức yêu cầu các đ/c đảng viên hết sức tập trung, trật tự lắng nghe các báo cáo , văn kiện của đại hội để đóng góp ý kiến với tinh thần xây dựng. Trong thời gian đại hội yêu cầu các đ/c không sử dụng điện thoại di động , không cười đùa, đ/c nào có nhu cầu ra ngoài thì tự giác ra ngoài.

-  Về trang phục yêu cầu các đ/c ăn mặc nghiêm túc, lịch sự.

-  Nhiệm vụ của đoàn chủ tịch là lãnh đạo triển khai các nội dung của đại hội. Thông qua báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2010-2012, phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015, điều khiển tham luận và tiếp thu các ý kiến phát biểu của đảng viên và ý kiến chỉ đạo của cấp trên. Lãnh đạo việc bầu cấp uỷ mới.

-  Thư ký đại hội có nhiệm vụ ghi nghị quyết và biên bản của đại hội.

-  Ban bầu cử có trách nhiệm tổ chức bầu cử, kiểm phiếu một cách khách quan nghiêm túc, thiết lập biên bản bầu cử.

Trên đây là một số nội qui, qui chế của đại hội yêu cầu các đ/c đảng viên thực hiện nghiên túc.

                              

* NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

<Đ/C CHÍ>

          Sau đay xin kính mời các vị đại biểu , các đ/c đảng viên đứng lên làm lễ chào cờ

 

   I. Chào cờ:  < Đ/C Chí  >

              Nghiêm, Chào cờ-chào!     (  Quốc ca……Quốc tế ca…)

     

        ( Thôi ! Kính mời các vị đại biểu, các đ/c đảng viên ngồi xuống)

 

  2, Lý do-Giới thiệu đại biểu:      < Đ/C Chí >

         Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các đồng chí đảng viên trong chi bộ !

     Thực  hiện điều lệ Đảng cộng sản ViệtNam. Thực hiện kế hoạch số 18 /KHĐU ngày 14  tháng 11  năm 2012 của Đảng uỷ xã Nhân Nghĩa về việc tiến hành tổ chức Đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2012-2015.  Để đánh giá kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội chi bộ và công tác lãnh đạo của BCU chi bộ trường THCS Nhân Nghĩa nhiệm kỳ 2010-2012, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015. Được sự nhất trí của đảng uỷ xã Nhân Nghĩa hôm nay ngày 22 tháng 01 năm 2013 chi bộ đảng trường THCS Nhân Nghĩa tổ chức đại hội chi bộ  lần thứ VI  nhiệm kỳ 2012-2015.

 

*Giới  thiệu đại Biểu  Đại biểu:

    -Về dự và chỉ đạo đại hội thay mặt cho đòan chủ tịch tôi xin trân trọng giới thiệu về phía lãnh đạo Đảng ủy có

1, Đ/C …………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………

2, Đ/C .........................................................................................................

…………………………………………………………………………     3, Đ/C .........................................................................................................

…………………………………………………………………………… 

          -  Về phía chi bộ bạn  tôi xin trân trọng giới thiệu có Đ/C  Bùi Văn Hắc bí thư chi bộ trường Tiểu học, đ/c Bùi Thị Dìu  bí thư chi bộ trường mầm non Nhân Nghĩa đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.

     -  Và đông đủ hơn là có 17/20  đ/c Đảng viên trong chi bộ đã có mặt đầy đủ một lần nữa đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.

 

 3. Thông qua chương trình, qui chế làm việc:    < Đ/C Chí >

Kính thưa các  vị đại biểu khách quí, kính thưa các đ/c đảng viên. Thay mặt cho đoàn chủ tịch tôi xin thông qua chương trình  làm việc của đại hội như sau:

          -  Chương trình Đại hội :

          +Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình , thời gian làm việc

+khai mạc đại hội

          +Đọc báo cáo kiểm điểm  thực hiện nghị quyết chi bộ, báo cáo kiểm điểm của BCU nhiệm kỳ qua. Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới của chi bộ.

          +báo cáo tình hình đảng viên tham dự đại hội.

          +Thảo luận báo cáo kiểm điểm thực hiện nghị quyết chi bộ, kiểm điểm của BCU  nhiệm kỳ qua, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.

          +Bầu cấp ủy mới, bầu bí thư , phó bí thư chi bộ.

          +Phát biểu chỉ đạo của Đảng ủy, phát biểu chào mừng của đại biểu khách.

          +Biểu quyết các nội dung trong báo cáo và các chỉ tiêu của phương hướng.

 

          +Thông qua nghị quyết và chương trình hành động.

          +Bế mạc.

( Xin ý kiến đại hội…….)

 

 

    Sau đây xin kính mời đoàn chủ tich và thư ký lên làm việc:

 

 

NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

 

1. Đ/C ……….. giới thiệu đ/c Mạnh lên khai mạc………..

2. Đ/C Mạnh khai mạc.

     - Đ/C Mạnh  đọc báo cáo kiểm điểm nghị quyết chi bộ, kiểm điểm BCU chi bộ nhiệm kỳ 2010-2012. Phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015.

3. Đ/C ………. giới thiệu đ/c Chí lên báo cáo tình hình đảng viên tham dự đại hội………………..Đ/C Chí lên đọc….

4. Đ/C Mạnh trù trì tham luận:………………….

      - Đ/C phát biểu ý kiến…..

      - Đ/C phát biểu ý kiến…..

      - Đ/C phát biểu ý kiến…..

……………………………….

5. Đoàn chủ tich  trả lời, tiếp thu ý kiến.

6. Chi uỷ báo cáo kết thúc nhiệm kỳ . Thông qua đề án nhân sự BCU

                                               < Đ/C Mạnh > 

7. Đ/C Mạnh hướng dẫn đề cử, ứng cử cấp uỷ.

8. Đ/c Chí  hướng dẫn bầu ban bầu cử.  ( Cho cả 3 lần bầu).

9. Ban bầu cử lên làm việc:

       *Thông qua thể lệ bầu cử ( Ban chi uỷ)

          - Phát phiếu

          - Thu phiếu, đếm phiếu

          - Kiểm phiếu, thông qua biên bản 

      *Thông qua thể lệ bầu cử ( Bầu bí thư chi bộ)

          - Phát phiếu

          - Thu phiếu, đếm phiếu

          - Kiểm phiếu, thông qua biên bản

         

      *Thông qua thể lệ bầu cử ( Bầu phó bí thư )

          - Phát phiếu

          - Thu phiếu, đếm phiếu

          - Kiểm phiếu, thông qua biên bản 

10. Ban chi uỷ mới lên ra mắt, bí thư chi bộ phát biểu.

11. Đ/C Chí  giới thiệu Đảng uỷ lên phát biểu.

12. Đ/C Mạnh tiếp thu ý kiến, cảm ơn, tiếp tục xin ý kiên đại hội…….. Thông qua biểu quyết các chỉ tiêu.

13. Đ/C Chí giới thiệu thư ký thông qua nghị quyết đại hội.

14. Đ/C Chí  cho biểu quyết nội dung của nghị quyết. Bế mạc đại hội

15. Chào cờ : < Quốc ca, Quốc tế ca> 

                            … …………………Nghỉ ………………………….                                                                                                                               

 

                 

 

                     PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

A. Tổ chức:     < Đ/C Chí >

+ Khai mạc  < Đ/C Mạnh >

          + Thông qua báo cáo tổng kết, kiểm điểm BCU nhiệm kỳ từ 2010-2012

    Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2015           < Đ/C Mạnh >

+ Báo cáo tình hình đảng viên tham dự đại hội               < Đ/C Chí >

+ Trù trì Đại hội tham luận                                              < Đ/C Chí >

+Tiếp thu ý kiến.                                                              < Đ/C Mạnh >

+ Chi uỷ báo cáo kết thúc nhiệm kỳ . Thông qua đề án nhân sự BCU < Đ/C Mạnh >                                               

B.Phần II:       (Phần bầu cử)

 +ứng cử, Đề cử <Đ/C Mạnh>

      

+ Dự kiến ban bầu cử: (các đồng chí không có trong danh sách ứng cử)  <Đ/C Chí>.

 +Hướng dẫn bầu cử:  < Tổ bầu cử>

      - Tổ trưởng thông qua thể lệ bầu cử

-         Phát phiếu

-         Thu phiếu (đếm số phiếu)

-         Báo cáo  kết quả  bầu cử ( thông qua biên bản bầu cử)

+Cấp uỷ ra mắt và phát biểu ý kiến.

+ ý kiến phát biể chỉ đạo của Đảng uỷ, phát biểu chào mừng của chi bộ bạn.

+ Trù trì biểu quyết nội dung báo cáo, các chỉ tiêu phương hướng.

 

C. Thông qua nghị quyết đại hội: <Thư ký>

 

D. Bế mạc.  < Đ/C Mạnh >

 

 

 BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG  ĐẢNG VIÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

         

Kính thưa các vị đại biểu khách quí, kính thưa đại hội được sự phân công của ban tổ chức đại hội sau đây tôi xin thông qua Báo cáo tình hình đảng viên tham dự đại hội:

Tổng số Đảng viên chi bộ 20 đ/c, Tổng số Đảng viên được triệu tập dự    đại hội 20 đ/c, trong đó: Đảng viên chính thức 17 Đ/c, dự bị 03 Đ/C. Đảng viên Nữ 10  Đ/c, Đảng viên là người dân tộc 12 đ/C. Đảng viên có trình độ ĐH là 8 đ/c, trìng độ CĐ là 11 đ/c, Trung cấp 01 đ/c.

           Người có nhiều tuổi đảng nhất là 17 năm, Người có ít tuổi đảng nhất là 1 năm.

       Tuổi đại biểu : từ 30=>40 tuổi có 9 đ/c,  từ 41 => 50 tuổi có 3 đ/c, trên 50 tuổi có 01 đ/c.

       Qua kiểm tra hiện nay có mặt 17/20 đảng viên được triệu tập dự đại hội. Các đ/c có mặt đều là đảng viên đủ tư cách, không thấy có đơ thư gì khiếu nại về tư cách đảng viên, xin ý kiến Đaonf chủ tịch và các đ/c lãnh đạo cho đại hội được tiếp tục làm việc. Cuối cùng tôi xin trân thành cảm ơn!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nhắn tin cho tác giả
Quách Văn Mạnh @ 22:00 15/01/2013
Số lượt xem: 2357
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

DANH NGÔN MỖI NGÀY