Gốc > Thi đua khen thưởng >

KẾ HOẠCH THI ĐUA KHEN THƯỞNG 2011-2012

  PHÒNG GD &ĐT LẠC SƠN                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Nhân Nghĩa                                    Độc lập-Tự do-Hạnh phúc.

 

Số : ......./KH-NBK                                                   Nhân Nghĩa, ngày 30  tháng 9  năm 2011

 

 

KẾ HOẠCH THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Trường THCS Nhân Nghĩa. Năm học 2011-2012

 

I/Kết quả thi đua năm học qua :

 Năm học 2010-2011, với chủ đề “Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”, năm học tiếp tục triển khai thực hiện các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua của toàn ngành, năm học tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cán bộ giáo viên, học sinh của toàn trường đã ra sức phấn đấu đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ: Giữ vững số lượng học sinh, tỉ lệ học sinh bỏ học thấp; Thực hiện tốt công tác PCGD THCS; Chất lượng dạy học nằm trong tốp đầu trên toàn Huyện... Đã hoàn thành khá tốt các nhiệm vụ trong tâm, các chỉ tiêu thi đua trong năm học. Cụ thể :

 

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG ĐẦU NĂM HỌC:

1. Đội ngũ giáo viên:

       Tỏng số CBNV: 34.

BGH;2

Tổ khoa học tự nhiên: 8

Tổ khoa học xã hội: 8

Tổ sinh -hóa - địa: 10.

Tổ hành chính: 6.

 

2. Cơ sở vật chất:

10 phòng học cho 12 lớp.

Học 2 ca

Khối sáng: 6 lớp:  khối 8 và khối 9.

Khối chiều: 6 lớp : khói 7 và khối 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Số lượng học sinh: 286

TT

Giáo viên chủ nhiệm

Lớp

Đầu năm

Kỳ I

Cuối năm

SL

Nữ

DT

Nữ DT

SL

Nữ

DT

Nữ DT

SL

Nữ

DT

Nữ DT

1

ĐÀO THỊ THANH

6A1

30

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

LÊ THANH THÙY

6A2

22

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

BÙI THỊ THÂN

6A3

22

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

LÊ THỊ HỒNG ĐIỆP

6A4

21

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng khối

4

95

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

NGÔ QUANG VINH

7A1

29

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

BÙI THỊ KIM DUNG

7A2

29

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng khối

2

58

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ĐỖ THỊ THẮM

8A1

26

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

BÙI THỊ LOAN

8A2

23

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

BÙI VĂN LỰC

8A3

23

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng khối

3

72

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

TRẦN T. THÙY

9A1

25

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

NG..T.P.THẢO

9A2

18

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

H.T. THÚY HẰNG

9A3

18

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng khối

3

61

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng toàn trường

12

286

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Chất lượng giáo dục 2 mặt của nhà trường cuối năm học 2010-2011:

BIỂU 2: THỐNG KÊ XẾP LOẠI HAI MẶT NĂM HỌC 2010 - 2011

 

STT

Khối lớp

Số lớp

Số HS

Kết quả xếp loại Học lực cả năm

 

Kém

Yếu

TB

Khá

Giỏi

 

 SL

Tỉ lệ

 SL

Tỉ lệ

 SL

Tỉ lệ

 SL

Tỉ lệ

 SL

Tỉ lệ

 

1

6

2

61

 

 

7

11.48%

38

62.30%

13

21.31%

3

4.92%

 

2

7

3

74

 

 

2

2.70%

42

56.76%

25

33.78%

5

6.76%

 

3

8

3

61

 

 

1

0.00%

35

58.33%

24

40.00%

1

1.67%

 

4

9

2

52

 

 

 

0.00%

16

30.77%

31

59.62%

5

9.62%

 

Cộng

10

248

 

 

10

4.%

131

53.%

93

38%

14

6%

 

2009-2010

10

250

 

 

8

3%

131

52%

96

38%

15

6%

 

So sánh với năm trước

10

2

 

 

2

Tăng 1.%

 

Tăng 1%

 

Bằng

 

Bằng

 

 

 

Giáo viên giỏi cấp tỉnh: 0

Giáo viên giỏi cấp huyện: 1

Học sinh giỏi cấp huyện: 9

Học sinh giỏi cấp tỉnh: 2

 

 

STT

Lớp

Tổng số HS

Kết quả xếp loại Hạnh kiểm cả năm

 

Yếu

TB

Khá

Tốt

 

 SL

Tỉ lệ

 SL

Tỉ lệ

 SL

Tỉ lệ

 SL

Tỉ lệ

 

1

6

61

 

 

2

3.28%

9

14.75%

50

81.97%

 

2

7

74

 

 

1

1.35%

12

16.22%

61

82.43%

 

3

8

61

 

 

 

0.00%

16

26.23%

45

73.77%

 

4

9

52

 

 

 

0.00%

9

17.31%

43

82.69%

 

Cộng

248

 

 

3

1.%

46

18%

199

81%

 

2009- 2010

250

 

 

6

3%

53

21%

191

76%

 

So sánh với năm trước

2

 

 

 

Giảm 2%

 

Giảm 3%

 

Tăng 5%

 

 

II/ Chỉ tiêu phấn đấu năm học 2011-2012:

 

Năm học 2011-2012 là năm học đầu tiên triển khai thực hiện NQ Đại hội Đảng lần thứ XI, năm học triển khai thực hiện định hướng đổi mới căn bản và toàn diện công tác GD và đào tạo của cả nước. Năm học được được ngành tiếp tục chọn  các nhiệm vụ trong tâm “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”, Năm học tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động của toàn Đảng, toàn Ngành, năm học thứ 4 thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đi vào chiều sâu.  Tập thể CBGVCNV, học sinh trường THCS Nhân Nghĩa ra sức thi đua với các chỉ tiêu biện pháp sau:

 

1/ Học sịnh :

-28-30% HS giỏi .

-Tất cả các  đội tuyển có học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp huyên từ khuyến khích trở lên . Trong đó phấn đấu vươn lên tốp 5 toàn đoàn

-Tham gia thi đầy đủ các cuộc thi do Huyện tổ chức .

-Phấn đấu giữ vững thành tích  đội năng khiếu Bóng đá, bóng rổ học sinh; phấn đấu đạt giải cá nhân và nâng cao vị thứ đồng đội lên tốp đầu của huyện ở các môn thi đấu.

 

2/ Cán bộ giáo viên :

 

Mỗi tổ phấn đấu  đạt 1 CSTĐCS trở lên, 75% còn lại đạt LĐTT , để toàn trường :

- Đạt 35 LĐ TT trở lên trong đó ít nhất đạt 10 CSTĐ cấp CS trở lên và có ít nhất 1 CSTĐ cấp Tỉnh..

- Có ít nhất 3  SKKN được công nhận cấp Huyện, Tỉnh đối với CSTĐ các cấp. Mỗi CBGV có một đổi mới hiệu quả góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục trong nhà trường. Mỗi tổ và trường có 1 đỏi mới có chất lượng.

-100% CBGV còn lại được xếp LĐT

-80% GV có tay nghề giỏi không có GV  có tay nghề yếu hoặc TB ; 90% GV biết soạn GAĐT và vận dụng vào giảng dạy có hiệu quả cao.

-Tham gia thi GV dạy giỏi về ƯDCNTT đạt giải 3 trở lên.

- Có GAĐT, bộ đề kiểm tra được chọn thi cấp huyện.

 

3/ Tổ :

         Tất cả các tổ qua thanh kiểm tra đều đạt loại tốt

 

4/ Trường :

- Liên đội : Vững mạnh xuất sắc. Chi đoàn : Tốt

- Công đoàn : Vững mạnh xuất sắc. Đạt danh hiệu cơ quan văn hoá

- Chi bộ trong sạch vững mạnh.

- Trường tiên tiến xuất sắc, Hoàn thành kiểm định chất lượng GDTHCS .

 

III/ Các biện pháp chỉ đạo ,tổ chức thực hiện :

 

1/Trách nhiệm từng thành viên :

 

a/ Hiệu trưởng - chủ tịch HĐTĐ :

 

       Xây dựng kế hoạch  tổ chức tốt công tác TĐ-KT-SKKN khép kín trong cả năm học. Tổ chức quán triệt tốt các công văn về TĐ-KT-SKKN cho CBGV. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, kịp thời điều chỉnh và đề ra các giải pháp phù hợp, tổ chức tốt các cuộc hội thảo về Thi đua -SKKN ngay từ đầu năm. Xây dựng nguồn kinh phí phục vụ cho công tác TĐ-KT-SKKN. Tổ chức cho GV thực hiện tốt các cuộc vận động của toàn ngành, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học. Đặc biệt có giải pháp tích cực giúp GV áp dụng tốt các ứng dụng CNTT vào giảng dạy có hiệu quả thực chất, khuyến khích, tạo điều kiện cho CB-giáo viên áp dụng thành công các đổi mới trong quản lý và dạy học.

       Tổ chức Xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, đạt cơ quan VH năm 2010 và 2011.

 

b/ Chủ tịch công đoàn -Phó CT HĐTĐ :

 

-Tổ chức vận động các cán bộ giáo viên, nhân viên tích cực phấn đấu thi đua, tham gia đăng ký và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đăng ký thi đua đối với từng danh hiệu. Kịp thời nắm bắt những tâm tư nguyện vọng của CBCC trong phong trào thi đua -SKKN để tham mưu với HĐTĐ, BGH có biện pháp kịp thời

-Phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt công tác bồi dưỡng năng lực chuyên môn, phẩm chất đội ngũ, tổ chức tốt phong trào xây dựng : Mỗi thầy giáo cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Thực hiện tốt các cuộc vận động và chủ trương của toàn Ngành .

        -Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoach công tác công đoàn theo hướng đăng ký xây dựng công đoàn vững mạnh xuất sắc.Phối hợp tổ chức tốt công tác giao lưu học tập với các đơn vị bạn, tổ chức tham quan dã ngoại cho CC_VC.

c./ Phó hiệu trưởng:

 

        Xây dựng các chỉ tiêu phấn đấu cho từng danh hiệu, Cùng với HĐTĐ xét duyệt các DHĐK và tham gia khảo sát từng giai đoạn cụ thể .Tổ chức giúp đỡ các DH TĐ về mặt chuyên môn .Tổ chức có hiệu quả công tác dạy và học, đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào giảng dạy để giúp CBGV, HS hoàn thành các chỉ tiêu TĐ. Kịp thời chấn chỉnh những sai sót xảy ra trong lĩnh vực chuyên môn cũng như chất lượng dạy và học nói chung. Xây dựng và tổ chức tốt kế hoạch  dạy bồi dưỡng nâng cao, phụ đạo học sinh yếu kém ...Tổ chức tốt các tiết hội giảng rút kinh nghiệm, hội thảo chuyên đề, tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, hội thảo đổi mới kiểm tra đánh giá, hội thi GVDG cấp trường, thi biên soạn GAĐT, bộ đề kiểm tra. Đầu tư giúp đỡ GV thi GV dạy giỏi cấp Huyện đạt giải. Hỗ trợ các tổ xây dựng các GAĐT,...Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động chuyên môn để giúp GV nâng cao năng lực sư phạm.

d./ Các tổ trưởng :

       Lập kế hoạch tổ chức thi đua,KT-SKKN  của tổ trên cơ sở kế hoạch chung của trường .Tổ chức thực hiện đồng bộ có hiệu quả nhằm đạt được các danh hiệu đăng ký. Thường xuyên chú trọng đến các chỉ tiêu thi đua và kịp thời khắc phục những sai sót, vướng mắc trong Thi đua -SKKN. Kịp thời tham mưu đề xuất với HĐTĐ để khắc phục những khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện .Tổ chức tốt công tác thanh kiểm tra ở tổ .

     Tổ chức tốt công tác dự giờ, thao giảng ở tổ , thi GV dạy giỏi, GV soạn GAĐT, soạn bộ đề kiểm tra ở Tổ và trường, đầu tư giúp đỡ cho GV nâng cao tay nghề .

    Thường xuyên rà soát lại chỉ tiêu danh hiệu đã đăng ký, đối chiếu so sánh với chỉ tiêu theo công văn  của ngành

    Trong sinh hoạt tổ chuyên môn phải chú ý đến công tác thi đua : Chất lượng , SKKN, việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy, việc vận dụng các đổi mới của giáo viên ...

     Thực hiện tốt công tác thiết lập hồ sơ lưu trữ đảm bảo chất lượng, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng theo phân công.

e./Nhân viên Văn phòng,Kế toán tài vụ ,TV-TB:

- Chuẩn bị tốt các loại hồ sơ biễu mẫu , tài chính phục vụ cho công tác thi đua khen thưởng-SKKN.   

- Kế toán xây dựng tốt kế hoạch kinh phí cho công tác TĐKT-SKKN , tham mưu với hiệu trưởng các giải pháp huy động nguồn kinh phí đầu tư cho hoạt động này .

- Thực hiện tốt công tác quản lý hành chính văn phòng, quản lý tài chính, tài sản.

- Tổ chức tốt công tác mua sắm tài sản, thiết bị phục vụ giảng dạy kịp thời, nhất là các đồ dùng về ứng dụng CNTT, xây dựng tốt kế hoạch phục vụ,

- Lập kế hoạch đầu tư xây dựng TV theo hướng tiên tiến xuất sắc theo quy định của công văn 01. Để tham mưu với ngành .... tạo điều kiện đầu tư cho TV . Vận động học sinh, CBGV và XH tham gia đóng góp đầu tư  hỗ trợ sách cho TV . Tổ chức tốt công tác phục vụ bạn đọc. Khuyến khích, vận động học sinh, CBGV thường xuyên đến TV tham gia đọc sách báo. Phấn đấu xây dựng được thư viện đạt tiên tiến xuất sắc.

-Rà soát, phân loại , sắp xếp , tập hợp đầy đủ các loại hồ sơ minh chứng phục vụ cho công tác kiểm định chất lượng. Có KH tìm kiếm, bổ sung các hồ sơ minh chứng kịp thời.

g./ Tổng phụ trách và ban HĐNGLL,Bí thư đoàn TN :

- Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoach công tác Đoàn Đội và hoạt động NGLL theo hướng xây dựng liên đội vững mạnh xuất sắc, Chi đoàn tốt, có kế hoạch tham gia đầy đủ các cuộc thi do Ban HĐNGLL, Hội đồng Đội Huyện tổ chức có hiệu quả  theo các chỉ tiêu đăng ký.

- Tổ chức tốt các chương trình rèn luyện Đội viên,

- Tổ chức có hiệu quả các hoạt đông NGLL  thường xuyên, chú trọng việc dạy các tiết HĐNGLL , tổ chức tốt các tiết SHĐ, Chào cờ ,Sinh hoạt TT cuối tuần.

- Thực hiện tốt công tác tham mưu với BGH, Đoàn xã để tổ chức hoạt động Đoàn Đội, NGLL .

- Tổ chức cho HS tham gia tuyên truyền và chăm sóc khu NTLS xã, tổ chức tìm hiểu các địa chỉ đỏ, Giữ gìn vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, xây dựng môi trường sinh hoạt học tập thân thiện, đoàn kết, nếp sống văn hoá văn minh.

 

3/ Các biện pháp đầu tư của từng danh hiệu, SKKN  và các khó khăn bức xúc cần quan tâm :

 

a./Đối với từng danh hiệu đăng ký thi đua :

 

- Không ngừng tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ ,tay nghề qua công tác tự bồi dưỡng tại chỗ, trau dồi đạo đức tác phong nghề nghiệp để xứng đáng là những hạt  nhân xuất sắc tiêu biểu trong đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch chung của trường .

-   Thường xuyên đối chiếu với các tiêu chuẩn  theo quy định đối với từng danh hiệu ở từng thời điểm thi đua , Thực hiện tốt kế hoạch thi đua từng giai đoạn . Đặc biệt chú ý đầu tư hoàn thành SKKN , Đầu tư giảng dạy để đạt các chuẩn về chỉ tiêu học sinh giỏi , năng lực tay nghề .....Tích cưc đổi mới phương pháp giảng dạy , tận dụng triệt để đồ dùng dạy học hiện có và làm mới có hiệu quả thiết thực. Tích cực đưa ứng dụng CNTT vào giảng dạy . Chú trọng đầu tư xây dựng lớp chủ nhiệm , tổ chức được nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn trong các giờ sinh hoạt chủ nhiệm ,ngoại khoá lớp chủ nhiệm, có biện pháp cụ thể giúp đở HS đạt danh hiệu HSG và không có học sinh  kém .

-   Thực hiện tốt công tác lưu trữ hồ sơ sổ sách. Thực hiện làm việc có kế hoạch cụ thể. Vận dụng tốt các kiến thức học nângchuẩn, học bồi dưỡng vào thực tế công tác của bản thân. Thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình để không ngừng tự học, tự rèn luyện.

 

b./ Sáng kiến kinh nghiệm :

-Từng danh hiêu xây dựng tốt đề cương,kế hoach thực hiện từng giai đoạn để thực hiện đề tài , cập  nhật thường xuyên các dữ liệu thu thập khi triển khai thực hiện đề tài để có đầy đủ số liệu khi hoàn thành đề tài .

-Từng tổ có kế hoạch tổ chức các chuyên đề về thực hiện các giai đoạn của sáng kiến kinh nghiệm ,kịp thời giúp các thành viên giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện đề tài, đánh giá hiệu quả đề tài .Tổ chức thực hiện tốt các đổi mới của tổ đã xây dựng, đăng ký ngay từ đầu năm.

-Hội đồng thi đua khen thưởng-SKKN tổ chức định kỳ các cuộc hội thảo thi đua-SKKN, thực hiện đổi mới vào giữa học kỳ 1, cuối kỳ 1, giữa kỳ 2 để giúp tháo gỡ các vướng mắc của CBGV trong thực hiện đề tài, thực hiện đổi mới . Tạo điều kiện kinh phí cho giáo viên hoàn thành đề tài. Tổ chức tốt công tác chấm chọn ,xét duyệt đề tài . Định kỳ tổ chức kiểm tra việc thực hiện đề tài, thực hiện đổi mới .

 

c./ Những khó khăn vướng mắc cần quan tâm :

- Cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, nhất là các thiết bị hỗ trợ UDCNTT, đổi mới PPGD, các phòng phục vụ,

- Công tác bồi dưỡng HSG còn nhiều khó khăn,  nguồn kinh phí đầu tư, huy động còn ít . Kinh nghiệm dạy bồi dưỡng của giáo viên còn nhiều bất cập, chưa đồng đều .

- Kỹ năng viết SKKN của GV còn nhiều hạn chế.

III/ Quy trình tổ chức thực hiện công tác TĐ-KT-SKKN:

 

 

 

Thời gian

 

Nội dung hoạt động

 

Phân công

trách nhiệm

 

 

Điều chỉnh kế hoạch

 

 

 

Tháng 8

 

Xây dựng KH tổ chức ĐK DH,SKKN, đề tài đổi mới.

HĐTĐ & GV

 

 

Tháng 9

 

 

Đăng ký các chỉ tiêu thi đua

 

 

 

Tháng 10

Xây dựng ba rem, bình xét thi đua đợt 1 từ đầu năm đến 15/10/2011.

phát động thi đua đợt 20/11.

Tổ chức xét duyệt đề cương SKKN,

Tổ chức bồi dưỡng ƯDCNTT,

 

HĐTĐ, GV

 

 

 

Tháng 11

Các hoạt động chuyên môn, ngoại khóa cho đợt thi đua 20/11.

Xây dựng ba rem, bình xét thi đua đợt 2 từ 15/10/2011 đến 20/11.

 

Tiếp tục thực hiện đề tài,Viết các chuyên đề phục vụ cho SKKN

HĐTĐ, GV

 

 

 

 

 

Tháng 12

Tổ chức tốt kỳ thi hết học kỳ I, hoàn thiện hồ sơ kỳ I

Xây dựng ba rem, bình xét thi đua đợt 3 từ 20/11/2011 đến  hết học kỳ I.

 

 

HĐTĐ, TTCM

 

Tháng 1, 2

Phát động đợt thi đua từ đầu học kỳ II đến 3/2.

Xây dựng ba rem, bình xét thi đua đợt 4 từ  đầu kỳ II đến  3/2/2012.

 

 

 

HĐTĐ

 

Tháng 3

Phát động đợt thi đua từ 3/2 đến 26/3.

Xây dựng ba rem, bình xét thi đua đợt 5 ..

 

BTĐ

 

Tháng 4&5

Phát động thi đua nước rút, từ 26/3 đến kết thúc năm học.

Xây dựng ba rem chấm điểm, tỏ chức thực hiện tốt kế hoạch năm học

HĐTĐ

 

 

 

                                                                                        Chủ tịch HĐTĐKT

    TM  BCH Công đoàn                                                      Hiệu trưởng

                 CTCĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Liển @ 14:06 28/03/2012
Số lượt xem: 2642
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

DANH NGÔN MỖI NGÀY