KẾ HOẠCH LÀM VIỆC THÁNG 11.2016

Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách Thứ 3 1/11/2016 Thống kê Thu nộp các loại quỹ trong tuần GVCN Thứ 4 2/11/2016 S: Ký hồ sơ tháng 10/2016. Sáng: Dự lễ phát chứng chỉ lớp quản lý. Hồng Liển Thứ 5 3/11/2016 Sáng: Thống nhất ba rem thi đua đợt 1 (BTT). Đ/C Hòa đi tập huấn tại C1 Hương Nhượng. Chiều: Họp bình xét thi đua tổ, họp...

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN11 (31/10/2016 – đến 5 /10/2016)

Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách Thứ 2 31/10/2016 Đăng ký thi toán, tiếng Anh qua mạng intenet. Thao giảng trong tuần. Hoàn thiện trang trí lớp trong tuần. Nộp tiền ủng hộp hán hán của hội chữ thập đỏ huyện phát động. Thiết lập hồ sơ thư viện(Ái; Thân), thiết bị(Ẻng; Dèn), y tế học đường (Mến). Hoàn thiện WC trong tuần đưa vào sử dụng. Nộp đề thi HSG về PGD. Thứ 3 01/11/2016 ...

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 5 (19/9/2016 – đến 24/9/2016)

Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách Thứ 2 19/2016 Duy trì nề nếp hoạt động chuyên môn. Tổng hợp đăng ký học thêm năm học 2016-2017. Tổng hợp thu quỹ trong tuần. Mời bàn giao chuyển trường (Chủ tịch xã) GVCN nhắc học sinh nộp giấy xác nhận hộ nghèo năm 2016 nộp trong tuần. GVBM GVCN Thứ 3 20/9/2016 S: Dự hội nghị công đoàn ngành. C: Bàn giao chuyển...

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN4 (12/9/2016 – đến 17/9/2016)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN4 (12/9/2016 – đến 17/9/2016) Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách Thứ 2 12/9/2016 Duy trì nề nếp hoạt động chuyên môn Hoàn thành CSDL Chiều: Tập huấn phổ cập 3 trường Thứ 3 13/9/2016 Thu các loại quỹ trong tuần Chiều(sáng với GV không có tiết): điều tra phổ cập theo phân công. Thứ 4 14/9/2016 Chiều: : điều tra phổ cập theo phân công. ...

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 3 (5/9/2016 – đến 10/9/2016)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 3 (5/9/2016 – đến 10/9/2016) Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách Thứ 2 5/9/2016 Khai giảng năm học 2016-2017 Thứ 3 6/9/2016 Dự hội nghị chuyên môn THCS. Duy trì nề nếp hoạt động chuyên môn. Hoàn thiện sổ kế hoạch tuần, TTCM, HPCM ký duyệt. Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác PC trong tuần. Liển; Hồng. Tính Thứ 4 7/9/2016 Hoàn thiện dữ...

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 2 VÀ PHÂN CÔNG KHAI GIẢNG

Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách 2 29/8/2016 Học bình thường theo TKB. Nộp dữ liệu học sinh cho đ/c Hồng. Chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng năm học mới.(Tập văn nghệ, lao động…) GVCN GVCN, BGH 3 30/8/2016 Hoàn thành dữ liệu các lớp. Lao động theo kế hoạch LiỂN Tính, GVCN 4 31/8/2016 Chiều: Họp hội đồng.(14h họp) Lao động theo kế hoạch. ...

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1

Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách Thứ 2 22/8/2016 - Ổn định nề nếp chuyên môn. Học bình thường theo TKB. - Ổn định nề nếp lớp học(GVCN). - Phân công phụ trách thư viện - TB (Thân). - Kiện toàn, ổn định nề nếp Đoàn – Đội. - Hoàn thành công tác bàn giao trong tuần - Chuẩn bị cho khai giảng năm học. (Mỗi lớp tập 1 đến 2 tiết mục văn nghệ chuẩn bị cho khai...

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015

STT KT Lớp Họ Và Tên Danh hiệu 1 6A1 Bùi Thị Ngọc Diệp HSG 2 6A1 Đinh Thu Hường HSG 3 7A1 Bùi Thanh Bình HSG 4 7A1 Bùi Ngọc Huyền HSG 5 7A1 Bùi Khánh Huyền HSG 6 7A1 Lê Ánh Như Ngọc HSG 7 7A1 Bùi Mạnh Tâm HSG 8 7A2 Bùi Thị Minh Phương HSG 9 8A1 Hoàng Ngọc Ánh HSG 10 8A1 Nguyễn T. Linh Chi HSG 11 8A1 Bùi Văn Hiệu HSG 12 8A1 Hoàng Thị Mai Hoa HSG 13 8A1 Ngô...

THÔNG BÁO LỊCH TẬP TRUNG SÁNG 12/7/2013

THÔNG BÁO TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NHÂN NGHĨA XIN THÔNG BÁO ĐẾN TOÀN THỂ CÁC BẬC PHỤ HUYNH, CÁC EM HỌC SINH KHỐI 6, KHỐI 7, KHỐI 8 NĂM HỌC 2012-2013 VÀ KHỐI LỚP 5 CHUẨN BỊ VÀO LỚP 6 NĂM HỌC MỚI NHƯ SAU: ĐÚNG 7 GIỜ SÁNG NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 2013, CÁC EM HỌC SINH TẬP TRUNG VỀ TRƯỜNG THCS NHÂN NGHĨA ĐỂ CHUẨN BỊ CHO VIỆC ÔN TẬP TRONG HÈ VÀ CÁC CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ CHO NĂM HỌC MỚI 2013-2014. RẤT MONG CÁC...

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 20 (Từ 07/01 => 12/01/2013)

* Công tác trọng tâm: - Tiếp tục ổn định các nề nếp trong giáo viên và học sinh. Thực hiện dạy và học tuần 20 theo biên chế năm học. (Học kỳ II). - Các tổ chuyên môn hoàn thành hồ sơ kiểm tra giáo viên học kỳ I, tổng hợp kết quả kiểm tra hồ sơ giáo viên, họp bình xét thi đua đợt từ 20/11 đến hết kỳ I, bình xét thi đua học kỳ I. Tiếp tục bồi dưỡng giúp đỡ Đ/C Loan, Đ/C Vần hoàn...

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01 NĂM 2013

* Công tác trọng tâm và kế hoạch chuyên môn: - Hoàn thànhcông tác tổng hợp kết quả xếp loại hai mặt học kỳ I, hoàn thành vào điểm ở sổ lớp và hoàn thành chương trình học kỳ I trước 05/01/2013. - Tiếp tục ổn định công tác chuyên môn, phân lại TKB và thực hiện nghiêm túc các nề nếp giảng dạy và học tập, thực hiện chương trình học kỳ II từ ngày 07/01/2012. - Giáo viên bộ môn Vật lý, Lich sử, Địa lý, Sinh vật...

N CAM KẾT Về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và cuộc vận động các phong trào thi đua năm học 2012 - 2013

PHÒNG GD & ĐT LẠC SƠN TRƯỜNG THCS NHÂN NGHĨA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Nhân Nghĩa, ngày 30 tháng 8 năm 2012 ...

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2012

PHÒNG GD & ĐT LẠC SƠN TRƯỜNG THCS NHÂN NGHĨA LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2012 (Dự thảo nên có thể thay đổi khi có Lịch công tác của PGD) Thời gian Công tác trọng tâm Địa điểm tổ chức Bộ phận , tổ chức thực hiện Tuần I (01/8=>5/8) 1/8 Tổ chức ôn hè cho học sinh Tại trường BGH, GV được phân công,...

KẾ HOẠCH ÔN HÈ 2012, ĐỀ NGHỊ GV,HS THEO DÕI VÀ CHỦ ĐỘNG THEO LỊCH

PHÒNG GD&ĐT LẠC SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS NHÂN NGHĨA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...

LỊCH TRỰC HÈ THÁNG 6, THÁNG 7 NĂM 2012

Thời gian Người trực Từ 5/6 đến 17/6/2012 1. Quách Văn Mạnh. 2. Bùi Thị Hương 3. Bùi Văn Phền. Từ 18/6 đến 30 tháng 6 1. Bùi Văn Liển 2. Bùi Thị Hồng My. 3. Bùi Văn phền. Từ 1/7/2012 đến 6/7/2012 1. Quách Văn Mạnh. 2. Bùi Thị Huyền 3. Bùi Văn Phền. Từ 7/7 đến 11/7 năm 2012 1. Bùi Văn Liển 2. Bùi Thị Huyền 3. Bùi Văn phền. ...

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 6, THÁNG 7 NĂM 2012

Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách Điều chỉnh 1/6/2012 Tổng kết năm học, bàn giao Đội BGH, CBGV 4/6/2012 Họp với tổ hành chính, bàn giao, niêm phong tài sản. Thống nhất kế hoạch thăm quan BGH, Tổ hành chính 5 - 6/6/2012 Thăm quan Sầm Sơn CBGV 7/6/2012 Quyết toán thăm quan Sầm Sơn BGH, CĐ 12/6/2012 Nhận hồ sơ tuyển...

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 38

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 38 (Từ 21/5/2012 đến 26/5/2012) Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách 2 21/5/2012 Học bình thường theo thời khóa biểu. Giáo viên vào điểm, hoàn thiện hồ sơ. phát động phong trào viết thư tri ân, cha me, thầy cô. Chuẩn bị tốt cho lễ trưởng thành GVBM tổ xã hội, Đoàn Đội 3 22/5/2012 Học bình thường theo thời khóa biểu. Giáo viên vào điểm, hoàn thiện hồ sơ, học...

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 37

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 37 (Từ 14/5/2012 đến 19/5/2012) Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách 2 14/5/2012 Thi kiểm tra học kỳ II theo lịch của phòng giáo duc. Sắp xếp thư viện chuẩn bị cho việc công nhận đạt chuẩn. Kiểm tra toàn diện hồ sơ tổ: sinh - hóa - địa GV được phân công My, Thìn Liển 3 15/5/2012 Thi kiểm tra học kỳ II theo lịch của phòng giáo duc. ...

DANH NGÔN MỖI NGÀY