Văn bản Bộ giáo dục

MỘT SỐ NỘI DUNG VÀ ĐỊA CHỈ TÍCH HỢP SỬ DỤNG NLTK&HQ TRONG MÔN SINH HỌC Ở CẤP THCS
MỘT SỐ NỘI DUNG VÀ ĐỊA CHỈ TÍCH HỢP SỬ DỤNG NLTK&HQ TRONG MÔN SINH HỌC Ở CẤP THCS Lớp Tên bài Địa chỉ tích hợp Nội dung giáo dục sử dụng năng l­ượng tiết kiệm và hiệu quả (kiến thức, kĩ năng) Mức độ tích hợp 6 Bài 46: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu Phần củng cố (trả lời các câu hỏi SGK) - Trong quá trình quang hợp...

Văn bản Sở giáo dục

CV tuyen sinh Huu Nghi T78 - 2013-2014
UBND TỈNH HOÀ BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1111 /SGD&ĐT-GDTX Hoà Bình, ngày 13 tháng 6 năm 2013 V/v Giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 Trường Hữu Nghị T78 năm học 2013-2014. Kính gửi: Phòng GD&ĐT các huyện Đà Bắc, Kim Bôi, Lạc Sơn, Mai Châu, Tân Lạc và Yên Thủy. Căn cứ Công văn số 11/TS 2013 ngày 28/5/2013 của trường Hữu Nghị T78, Bộ GD&ĐT về việc phân...

Văn bản Phòng giáo dục

Quy định Hồ nhà trường năm học 2013-2014
UBND HUYỆN LẠC SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 324/PGD&ĐT-THCS Lạc Sơn,...

Văn bản nhà trường

KẾ HOẠCH LÀM VIỆC THÁNG 11.2016
Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách Thứ 3 1/11/2016 Thống kê Thu nộp các loại quỹ trong tuần GVCN Thứ 4 2/11/2016 S: Ký hồ sơ tháng 10/2016. Sáng: Dự lễ phát chứng chỉ lớp quản lý. Hồng Liển Thứ 5 3/11/2016 Sáng: Thống nhất ba rem thi đua đợt 1 (BTT). Đ/C Hòa đi tập huấn tại C1 Hương Nhượng. Chiều: Họp bình xét thi đua tổ, họp...

DANH NGÔN MỖI NGÀY